0909 527 747Liên hệ

Công trình nhà xưởng Far Eastern

Công trình nhà xưởng Far Eastern gồm xây dựng khu sản xuất; xây dựng nhà kho; Khu vực văn phòng làm việc cho nhà máy sản xuất,  Thiết kế xây dựng nhà để xe.

  • Địa điểm xây dựng nhà xưởng: Bình Dương
  • Diện tích nhà xưởng: 7,575 m2
  • Chủ đầu tư công trình: Cty TNHH Apparel Far Eastern Vietnam
  • Giải pháp triển khai: Nhà thép tiền chế